dr Julita Biernacka

E-mail: julbier@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6037

Stanowisko: adiunkt

Specjalność: petrologia

Biernacka fot

Zainteresowania naukowe:

  • procesy diagenezy w układach: silikoklastycznym i węglanowym
  • skład skał okruchowych jako narzędzie w rekonstrukcjach paleogeograficznych
  • środowisko depozycji, petrografia i diageneza osadów wczesnokarbońskich basenu pomorskiego 
Papers