dr Robert Jagodziński

E-mail: jagodus@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61 829 6040

adiunkt

doktorat: UAM (2004)

Jagodziński

Specjalność: petrografia, minerały ilaste, minerały ciężkie, geochemia

Zainteresowania naukowe:

  • sedymentacja i mineralogia współczesnych osadów szelfowych (Morze Południowochiński, Morze Wattowe, Morze Bałtyckie)
  • procesy sedymentacyjne i mineralogia osadów rzecznych (delta Mekongu, Wisły, ujście rzeki Ems)
  • mineralogia współczesnych osadów „tsunami”
  • właściwości zbiornikowe i petrologia skał osadowych
Artykuły
Streszczenia