M.Sc.; Ph.D. Katarzyna Skolasińska

E-mail: katskol@amu.edu.pl
Phone: 0048-61 829 6033

Lecturer

 

Skolasińska

Scientific interests:

  • procesy i osady współczesnych środowisk sedymentacyjnych – fluwialnego (dolina Warty) i eolicznego w strefie brzegowej Bałtyku (Słowiński Park Narodowy)
  • analiza facjalna osadów rzecznych i stożków napływowych
  • struktury infiltracyjne w osadach klastycznych; kolmatacja
  • geologia Sudetów
  • surowce skalne Polski
Papers
Abstracts
Grants