M.Sc.; Ph.D. Robert Jagodziński

E-mail: jagodus@amu.edu.pl
Phone: 0048-61 829 6040

Deputy Director

assistant professor

Jagodziński

Specialty: petrografia, minerały ilaste, minerały ciężkie, geochemia

Scientific interests:

  • sedymentacja i mineralogia współczesnych osadów szelfowych (Morze Południowochiński, Morze Wattowe, Morze Bałtyckie)
  • procesy sedymentacyjne i mineralogia osadów rzecznych (delta Mekongu, Wisły, ujście rzeki Ems)
  • mineralogia współczesnych osadów „tsunami”
  • właściwości zbiornikowe i petrologia skał osadowych
Abstracts
Papers