dr hab. Katarzyna Skolasińska

E-mail: katskol@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61 829 6033

Stanowisko: adiunkt

Kierownik Studiów Podyplomowych: Geologia w praktyce i administracji

profil na Research Gate

ORCID 0000-0001-7444-1755

Skolasińska

Zainteresowania naukowe:

  • procesy i osady współczesnych środowisk sedymentacyjnych – fluwialnego (dolina Warty) i eolicznego w strefie brzegowej Bałtyku (Słowiński Park Narodowy)
  • analiza facjalna osadów rzecznych i stożków napływowych
  • struktury infiltracyjne w osadach klastycznych; kolmatacja
  • geologia Sudetów
  • surowce skalne Polski

 

Artykuły
Streszczenia
Granty