mgr Aleksander Dominiczak

E-mail: a.dominiczak@amu.edu.pl
Pokój: 111

Doktorant

Specjalność: sedymentologia, data science

Profil na ResearchGate

IMG_4706

Zainteresowania naukowe:

  • geologia morza,
  • sedymentacja glacjalno-morska w środowiskach fiordowych i szelfowych,
  • naturalna sekwestracja węgla,
  • morskie hydraty metanu,
  • morskie złoża surowców energetycznych i produkcja energii

Projekty badawcze:

  • wykonawca 2014-2018: Wpływ recesji lodowców po Małej Epoce Lodowej na tempo akumulacji osadów i pogrzebania węgla we fiordach subpolarnych 2013/10/E/ST10/00166 (kierownik prof. W. Szczuciński)
Artykuły