mgr Krzysztof Pleskot

E-mail: krzypl@amu.edu.pl

starszy techniczny

Pleskot

Zainteresowania naukowe:

  • paleolimnologia
  • zmiany środowiska w holocenie
  • środowiska sedymentacyjne stref glacimarginalnych
  • mikromorfologia

 

Artykuły