mgr Monika Szokaluk

E-mail: monika.szokaluk@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61 829 6039
Pokój: 168

Doktorant

Specjalność: petrologia, minerały ciężkie, sedymentologia, geofizyka, geologia naftowa

Szokaluk

Zainteresowania naukowe:

  • petrologia, sedymentologia i petrofizyka skał osadowych
  • geologia czwartorzędu
  • materia pozaziemska, wskaźniki impaktów, zapis impaktów meteorytów w nieskonsolidowane osady
  • współczesne procesy sedymentacyjne w środowiskach morskich i rzecznych
  • geofizyka otworowa i sejsmika
  • charakterystyka skał węglanowych i ewaporatów w aspekcie geofizyki otworowej
  • analiza basenowa i stratygrafia sekwencji

Artykuły recenzowane