prof. UAM dr hab. Joanna Rotnicka

E-mail: joanrot@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6034

Stanowisko: profesor UAM 

z-ca dyrektora Instytutu Geologii UAM ds. naukowych

Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTG

Specjalność: sedymentologia

Rotnicka

Zainteresowania naukowe:

  • procesy eoliczne – ich uwarunkowania, natężenie i skutki
  • rozwój i ewolucja wydm przednich
  • sedymentacja w strefie brzegowej i w płytkomorskich środowiskach silikoklastycznych (osady współczesne i kopalne)
  • geologia Sudetów, zapis ewolucji sudeckich basenów sedymentacyjnych
  • ichnologia
Artykuły
Streszczenia