prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński

E-mail: witek@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6025

Stanowisko: profesor UAM

Opiekun laboratorium spektrometrii gamma

Szczucinski

Zainteresowania naukowe:

  • Współczesne procesy sedymentacji, zwłaszcza w środowisku glacjalnym, przybrzeżnym i szelfowym
  • Zapis geologiczny zmian środowiskowych, szczególnie zdarzeń katastroficznych (tsunami, impakty meteorytowe, powodzie, sztormy, osuwiska)
  • Tempo akumulacji osadów i metody jego określania (radioizotopy 210Pb, 137Cs)
  • Geologiczne i środowiskowe skutki katastrof naturalnych
  • Lodowce, wieloletnia zmarzlina i jaskinie lodowe
  • Geologia środowiskowa

 

Artykuły