prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński

E-mail: witek@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6025

Stanowisko: profesor UAM

Opiekun laboratorium spektrometrii gamma

Profil na Research Gate

ORCID 0000-0003-2466-2263

Strona Geohazards fb

Szczucinski

Specjalność: sedymentologia, geochemia, geozagrożenia, geologia morza, badania polarne

Główne zainteresowania naukowe:

  • Współczesne procesy sedymentacji, zwłaszcza w środowisku glacjalnym, przybrzeżnym, deltowym i szelfowym
  • Zapis geologiczny i skutki katastrof naturalnych (tsunami, impakty meteorytowe, powodzie, sztormy, szarże lodowcowe, osuwiska) i zmian środowiskowych
  • Tempo akumulacji osadów i metody jego określania (radioizotopy 210Pb, 137Cs)
  • Natężenie erozji, transportu i akumulacji osadów oraz węgla organicznego
  • Aplikacje kopalnego DNA w badaniach geologicznych
  • Lodowce, wieloletnia zmarzlina i jaskinie lodowe
  • Geologia środowiskowa

Artykuły recenzowane

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

2003

2001

2000