prof. zw. dr hab. Andrzej Muszyński

E-mail: anmu@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6031

Stanowisko: profesor zwyczajny

Kierownik Zakładu Mineralogii i Petrologii

profil na Research Gate

ORCID 0000-0002-9746-0278

Muszyński

Specjalność: petrologia, mineralogia, geochemia nieorganiczna

Zainteresowania naukowe: petrologia skał wulkanogenicznych, metamorfizm wysokociśnieniowy, metamorfizm kontaktowy, minerały skałotwórcze, meteoryty żelazne, współczesna geotektonika a ekspansja Ziemi (Geologia wrocławska a teoria ekspansji Ziemi )

Doktorat: Uniwersytet Sofijski, Bułgaria (1980)

Habilitacja: Uniwersytet Wrocławski (1994)

Profesura –  Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001)

 

Artykuły
Abstrakty