prof. UAM dr hab. inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz

E-mail: duczer@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6036

profesor UAM

Specjalność: mineralogia

 

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

  • mineralogia i geochemia osadów lądowych i morskich, szczególnie neogeńskich
  • minerały ilaste, mineralizacja kruszcowa w osadach, geologia surowcowa, przeobrażenia postsedymentacyjne osadów.

 

Recenzowane artykuły (po 2000)
Monografie
streszczenia
Prace naukowe przed doktoratem