M.Sc.; Ph.D. Julita Biernacka

E-mail: julbier@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6037

assistant professor

Specialty: petrologia

Biernacka fot

Scientific interest:

  • procesy diagenezy w układach: silikoklastycznym i węglanowym
  • skład skał okruchowych jako narzędzie w rekonstrukcjach paleogeograficznych
  • środowisko depozycji, petrografia i diageneza osadów wczesnokarbońskich basenu pomorskiego 
Papers