M.Sc.; Ph.D.; D.Sc. Agata Duczmal-Czernikiewicz

E-mail: duczer@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6036

professor UAM

Specialty: mineralogia

 

 

 

 

 

Scientific interests:

  • mineralogia i geochemia osadów lądowych i morskich, szczególnie neogeńskich
  • minerały ilaste, mineralizacja kruszcowa w osadach, geologia surowcowa, przeobrażenia postsedymentacyjne osadów

 

Abstracts
Papers
Others Papers
Liczba i rodzaj opublikowanych prac naukowych przed doktoratem